Välkommen till EKIS

Uthyrningsföretag i byggbranschen

Behöver du maskiner för bilning, sågning och borrning I betong? Även golvslipar, snickerimaskiner, maskiner för luftrening m.m

Välkommen till EKIS

Uthyrningsföretag i byggbranschen

Behöver du maskiner för bilning, sågning och borrning I betong? Även golvslipar, snickerimaskiner, maskiner för luftrening m.m

OM OSS

Ekis Maskinuthyrarna AB är ett uthyrningsföretag i byggbranchen, etablerat sedan 1980.

Hos oss hittar du maskiner för bl.a. bilning, sågning och borrning i betong. Vidare erbjuder vi golvslipar, Snickerimaskiner, maskiner för luftrening m.m. 

Sedan starten 1980 har vi funnits på samma adress – Råsundavägen 27 i Solna. 

Du hittar oss enkelt och det är lätt att parkera i anslutning till våra lokaler.

Välkommen in för en fika och ett samtal om ert maskinbehov!

 

PRISLISTA

Bilningsmaskiner

 • Mejselhammare HILTI TE300-AVR 118 kr
 • Mejselhammare HILTI TE500-AVR 156 kr
 • Mejselhammare HILTI TE 700-AVR 183 kr
 • Mejselhammare HILTI TE 1000-AVR 223 kr
 • Mejselhammare Hilti TE 2000-AVR 288 kr
 • Brythammare HILTI TE 3000-AVR 348 kr
 • Mejselhyra pik/flat 16 kr
 • Mejselhyra bred 26 kr

Borrmaskiner

 • Borrmaskin 13mm med chuk 67 kr
 • Kombihammare HILTI TE60 151 kr
 • Kombihammare HILTI TE80 163 kr
 • Borrhammare HILTI TE2, TE6 67 kr
 • Borrhammare Batteri 18-24v 110 kr
 • Mutterdragare batteri 137 kr
 • Mutterdragare 220v 1/2" 118 kr

Betongslipmaskiner

 • Betongslip hand 125mm 163 kr
 • Betongslip hand 130mm 163 kr
 • Saneringsfräs hand 80mm 163 kr
 • Betonggolvslip HTC T5 220v 764 kr
 • Golvslip Barracuda 235 kr
 • Ytfräs 250mm 380v 850 kr

Mattborttagare

 • Multistripper Vario 85kg 620 kr
 • Mattborttagare 210mm hjul 262 kr
 • Mattborttagare handhållen Festool 155 kr

Kapmaskiner och sågar

 • Vinkelkap 125mm 67 kr
 • Vinkelkap 230mm 78 kr
 • Motorsåg el 183 kr
 • Betongkap el 300mm 130 kr
 • Kakelskärare manuell 155 kr
 • Spårsåg betong 140mm 145 kr
 • Spårsåg betong 180mm 248 kr
 • Tigersåg 1400W 92 kr
 • Tigersåg Batteri 92 kr

Betongbearbetningsmaskiner

Betongbearbetnings-maskiner

 • Betongblandare 140 lit 121 kr
 • Omrörare 67 kr
 • Vibratorstav 600W 220v 130 kr

Klipputrustning

 • Armeringsklipp 16mm el/hydral 163 kr
 • Armeringsklipp/bock 16mm el/hydral 190 kr
 • Nibblare 1,6mm 98 kr

Ställning och vagnar

 • Gipsvagn med tipp 105 kr
 • Gipshiss 84 kr
 • Gipsbock 6 kr
 • Byggställning med hjul 2x0,75m 124 kr
 • Pallvagn 51 kr
 • Arbetsbock 3-steg 0,55m 40 kr
 • Arbetsbock 4-steg 52 kr
 • Trappstege fällbar 1,7m 53 kr
 • Fodervagn 360L bromsad 69 kr
 • Magasinkärra Pirra 40 kr
 • Glaslyft Handtag 80kg 29 kr

Rengöringsutrustning och pumpar

 • Luftrenare 1000kbm/h 145 kr
 • Luftrenare 2000kbm/h 176 kr
 • Stoftavskiljare 2800W, S26 223 kr
 • Stoftavskiljare 1300W, S13 145 kr
 • Dammsugare Festool CTL26 84 kr
 • Våtdammsugare 55Lit 235 kr

Avfuktare och värmare

 • Varmluftspistol 78 kr
 • Avfuktare 600/800W 145 kr
 • Eltemperator 2kw 33 kr
 • Eltemperator 9kw 53 kr

Mätinstrument

 • Avståndsmätare 91 kr
 • Rotationslaser inkl stativ 228 kr
 • Kombinationslaser 113 kr
 • Fuktindikator 91 kr

Spikpistol och kompressor

 • Spikpistol luft 50-90mm 72 kr
 • Spikpistol luft 100-130mm 110 kr
 • Dyckertpistol luft 15-50mm 67 kr
 • Takpappspistol 92 kr
 • Dyckertpistol Paslode 197 kr
 • Kompressor 220v 84 kr
 • Luftslang 13 kr
 • Luftslangvinda 25 kr

Elartiklar

 • Kabelvinda 20m 4uttag 56 kr
 • El-kabel 220v 25m 14 kr
 • El-kabel 16A 380v 20m 26 kr
 • El-kabel 32A 380v 20m 39 kr
 • Grenuttag 3-vägs 220v 26 kr
 • El undercentral 16A 33 kr
 • El undercentral 32A 46 kr
 • Bygglampa 36-72W 26 kr
 • Stativ till bygglampa 21 kr
 • Bygglampa Festool batteri 38 kr

Träbearbetningsutrustning

Träbearbetnings-utrustning

 • Borr/Skruvdragare 84 kr
 • Excenterslip 125-150mm 67 kr
 • Hörnslip 67 kr
 • Bandslip hand 84 kr
 • Enhandshyvel 65mm 67 kr
 • Överhandsfräs 67 kr
 • Sticksåg 67 kr
 • Cirkelsåg 67 kr
 • Styrskena till cirkelsåg 12 kr
 • Kap/Gersåg 98 kr
 • Långhalsslip 225mm 124 kr
 • Bordssåg Festool 145 kr
 • Multimaskin 78 kr
 • Trägolvslip 200mm 197 kr
 • Kantslip trägolv 178mm 130 kr
 • Automatskruvdragare 124 kr
 • Slagskruvdragare 105 kr

Övrigt

 • Industristämp 8 kr
 • Popnittång 95 kr
 • Bultsax 56 kr
 • Fallskydd 81 kr
 • Tryckvattentank pump 10L 53 kr
 • Barkspade 40 kr
 • Bräckjärn 40 kr
 • Slägga 4kg 40 kr
 • Byggskyffel 40 kr

Hyresvillkor

Leverans och återlämning​

Allt hyresmaterial levereras fritt från vårt lager och skall returneras i fullt oskadat skick på hyrestagarens bekostnad. Hyrestagaren är skyldig att underrätta oss om eventuell skada, som uppstått på hyresmaterialet under hyrestiden.

EKIS garanterar ej hyresmaterialens lämplighet för hyrestagaren.

Saknad maskin/material debiteras till nyanskaffningsvärde. Hyra debiteras fram till att hyrestagaren erlagt ersättning för saknad maskinmaterial.

Betalning

Utöver deponerat belopp betalas hyresbelopp och övriga varor i förskott såvida ej annat överenskommit.

Hyrestid

Hyrestiden räknas dygnsvis från och med den tid/dag då materialet bokats, avhämtats eller avsänts t.o.m. tiden/dagen för dess återkomst, såvida annat ej överenskommits.

Exempel: Överskrides hyrestiden med ett (1) dygn debiteras alltså ytterligare ett (1) dygn.

Förlängning

Hyra utgår per dygn oavsett om varan används eller ej. Önskas hyrestiden förlängas, skall detta aviseras senast 1 dygn innan avtalad hyresperiod utgår. Den överenskomna dygnshyran baseras på användning i ett arbetsskift = 8 timmar.

Vid ökad användning, t.ex. vid fler skift, helger m.m. skall hyrestagaren omgående anmäla detta till EKIS för rätt hyresdebitering.

För bodar, containers, valvstämp, skyddsräcken, ställningar och vissa pumpar, värmeaggregat och fläktar debiteras hyra för alla dagar med viss reducering för semestertider. Semesteruppehåll skall alltid meddelas uthyraren minst 14 dagar före uppehållet.

Ombesörjer uthyraren transport, åligger det hyrestagaren att meddela hämtning senast 2 dygn före avhämtande.

Skador & betalningsskyldighet

Det åligger hyrestagaren att under hyrestiden omsorgsfullt sköta och vårda materialet enligt gällande skötselinstruktioner. Hyrestagaren svarar för all skada som uppstår på hyresmaterialet under hyrestiden, och som ej är att anse som normalt slitage. Eventuella reparationer får endast utföras av, eller med tillstånd av uthyraren.

Rengöring

Maskiner och material skall vara väl rengjorda vid återlämnandet. Sladdar och slangar skall vara ordentligt buntade och rullade. Skyddsräckedetaljer och ställningar skall buntas och pallas.

Kostnader för att EKIS personal skall utföra dessa arbeten debiteras extra och skall meddelas i förväg. Retur skall alltid åtföljas av följesedel.

Försäkring

Brand, stöld och skadeståndsförsäkring på materialen med tillbehör är ej tecknad av uthyraren. Materialen betraktas följaktligen ur försäkrings- och arbetarskyddssynpunk som hyrestagarens egen.

Maskiner och material skall under hyrestiden handhavas och förvaras av hyrestagaren på ett sådant sätt att de icke utsätts för åverkan, olovligt nyttjande eller tillgrepp. Hyrestagaren svarar för skada som uppstått på materialen under hyrestiden, oavsett om skadan tillkommit genom hyrestagarens vållande eller ej.

OBS – Försäkring skall tecknas av hyrestagaren själv!

Äganderätt

Försålda produkter förblir EKIS egendom till dess att full betalning erlagts. Hyrestagaren äger inte rätt att pantsätta, överlåta eller försälja förhyrd egendom, utan svarar för densamma tills dess att den återlämnats till oss.

Skall lånet överföras, måste maskin/material först inlämnas till EKIS för översyn och kontroll. Hyrestagaren är skyldig att hålla uthyraren underrättad om var hyresmaskinen/materialen förvaras och används.

Förbrukningsmaterial

Förslitningsmaterial såsom borr, spett, sågklingor m.m. samt förbrukningsmaterial, smörjmedel och drivmedel ingår ej i hyrespriset.

Uppsägning och återtagande av hyresmaterialet

EKIS äger rätt att omedelbart säga upp avtalet och återta förhyrd egendom även utan anlitande av myndighet, om egendomen hotas av utmätning eller andra exekutiva åtgärder. Vi äger rätt att omedelbart säga upp avtalet och återtaga förhyrd egendom, även utan anlitande av myndighet, om hyrestagaren dröjer med betalning av hyra utöver 8 dagar efter förfallodatum.

Samma gäller om hyrestagaren vanvårdar förhyrd egendom, vägrar oss eller vår representant att besikta egendomen, eller om hyrestagaren i övrigt bryter mot villkoren i detta avtal.

Samtliga kostnader i samband med eventuella återtaganden av förhyrd egendom betalas av hyrestagaren.

Avvikelser från hyresvillkor

Avvikelser från dessa hyresvillkor skall för att vara giltiga, vara skriftligt angivet i hyres/leasingavtalet.

Leverans / betalningsvillkor

Avtal om leverans av hyresmaterial m.m. från oss gäller med reservation för force majeure såsom krig, militärinkallelse, förhinder av in- och utförsel, eldsvåda, strejk, lockout, driftsstörningar, bristande transportmöjligheter och andra omständigheter vi inte råder över och som i något avseende verkar hindrande, försvårande eller försenande på leveransen.

Hyrestagaren är ej berättigad att utkräva någon som helst ersättning på grund av sålunda utebliven eller försenad leverans.

Leverans/betalningsvillkor vid fakturering:

Fritt vårt lager i Solna.

30 dagar netto. Vid betalning efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad samt påminnelseavgift. Om, trots påminnelse, betalning uteblir överlämnas ärendet till inkasso, varvid räntekostnad och inkassokostnad tillkommer.

Expeditionsavgift, 40:- uttages vid order som understiger 500:-.

Mervärdesskatt tillkommer på alla våra priser.

Order noteras till leveransdagens priser.

Deposition:
Därest vi så påfordrar, skall hyrestagaren som ej åtnjuter kredit hos oss, deponera ett belopp som motsvarar materialens värde.